Montaż i kalibracja pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących w Kaplicy Domu Seniora w Norymberdze